umělecké studio

Rastr
vystupte z davu a mluvte sebejistě, pomůžeme Vám
zveme vás do našeho uměleckého studia v Havlíčkově Brodě

Kurz rétoriky pro studenty

Studentům od 16 let je určený tento kurz základní rétoriky.

Při studiu každé školy je jistota, že musíte obhájit své znalosti a svoji práci, nejen před pedagogy, ale také před širším publikem – například třídou. Některým z nás se stane, že ač jsme perfektně připravení, ve chvíli, kdy se máme stát řečníky, máme – v hlavě pusto a prázdno a z hrdla vyjde místo hlasu jen pára…

Aby mohl řečník vůbec mluvit, musí k tomu být technicky vybaven – měl by zvládnout techniku řeči.

K mluvení nestačí jen chtít něco říct.

Proto by neměl ten, kdo chce nebo musí promlouvat na veřejnosti, nic nechávat náhodě a měl by se pokusit do tajů techniky lidské řeči a řečnictví proniknout.

 

Je třeba  znát „mechanismus“ mluvení, abychom:

 • jej mohli co nejlépe využít
 • věděli, co a proč při mluvení funguje
 • mohli svůj hlas co nejlépe chránit

 

Naučíme vás základy zvládnutí techniky řeči:

 • držení těla,
 • správnému dýchání
 • tvoření a rozeznívání hlasu
 • artikulaci
 • využívání funkčních zvukových prostředků mluvené řeči
 • pracovat s textem, používat pravidla mluveného slova
 • vybudovat svůj vlastní prezentační styl
 • účinně formulovat myšlenky
 • přesvědčivě argumentovat
 • používat řečnické figury
 • zvládnout nestandardní situace při veřejném vystoupení
 • zvládat řeč těla – nonverbální komunikaci
 • pracovat s prostorem

 

Své prezentační a komunikační schopnosti posunete na vyšší úroveň.

 

Celkový počet hodin:    16 hodin

Kapacita kurzu:              10 frekventantů

Místo kurzu:                    Klubovna Klubu Oko v Havlíčkově Brodě

Doba kurzu:                     8 bloků po 2 hodinách

Začátek kurzu:                30. 10. 2024

Kurz ve dny:                    30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.

Cena kurzu:                     3 400 Kč

 

Přihlásit se do kurzu
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte a kontaktujte nás na
e-mail: tedmluvimja@tedmluvimja.cz nebo na telefonním čísle +420 603 518 815