umělecké studio

Rastr
vystupte z davu a mluvte sebejistě, pomůžeme Vám
zveme vás do našeho uměleckého studia v Havlíčkově Brodě

Herecký kurz I

Herecký kurz I. je určen všem zájemcům, kteří cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti sebevědomí, komunikace a navazování mezilidských vztahů.

V našem kurzu vám nabídneme řadu postupů a technik, jak herec může pracovat a tvořit.

Herecký projev svojí duchovní a citovou pronikavostí narušuje životní strnulost. Dává nahlédnout do třináctých komnat lidského tajemství jednotlivce. Jde o nepřetržité hledání a vytváření řádu a o následné narušování jistoty, sotva jsme ji dosáhly.

Herecká průprava:

 • základní techniky jevištní řeči
 • pracovat se svým hlasem – barvou, sílou, intenzitou
 • správně dýchat pomocí uvolňovacích technik
 • rozvinout artikulaci
 • herecké koncentraci
 • odbourat trému
 • uvolnit svalové blokády, naslouchat vlastnímu tělu
 • rozvinout gesta, mimiku i řeč těla
 • porozumět svým emocím a ovládat je
 • pracovat s jevištním prostorem
 • rozvinout fantazii v hereckých etudách
 • improvizovat
 • pracovat s dialogem a monologem
 • pracovat s textem
 • herecké etice

Vytváření jevištní postavy:

 • pracovat s jevištním prostorem

 • chůze

 • vztah k prostoru

 • sugestivnost hereckého projevu

 • rozvinout fantazii v hereckých etudách

 • improvizovat

 • pracovat s dialogem a monologem

 • pracovat s textem

 • pracovat s textem v pohybu

 • herecké etice

 

Co můžete od kurzu očekávat?

Svůj čas budete trávit v inspirativním prostředí. Obohatíte se o nové zkušenosti. Probudíte v sobě tvořivost. Uvěříte, že vše je možné. Otevřete se živé komunikaci. Získáte nová přátelství.

Herecký kurz bude zakončen divadelním přestavením pásmem etud nebo jednoaktovkou.

 

Celkový počet hodin:    36 hodin

Kapacita kurzu:             12 frekventantů

Místo kurzu:                 Klubovna Klubu Oko v Havlíčkově Brodě

Doba kurzu:                 18.30 h – 21.30 h – 12 bloků po 3 hodinách

Začátek kurzu:              16. 9. 2024

Kurz ve dny:                16. 9., 23 .9.,  30. 9., 7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 

2.12., 9.12., 16.12., 6.1., 13. 1., 20. 1., 27. 1.

Cena kurzu:                  4 900 Kč

 

V případě zájmu frekventantů  máme pro zájemce připravený pokračovací Kurz herectví II. v rámci jehož absolvování budeme pracovat na přípravě divadelního představení.

 

 

 

Přihlásit se do kurzu
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte a kontaktujte nás na
e-mail: tedmluvimja@tedmluvimja.cz nebo na telefonním čísle +420 603 518 815