umělecké studio

Rastr
vystupte z davu a mluvte sebejistě, pomůžeme Vám
zveme vás do našeho uměleckého studia v Havlíčkově Brodě

Dramatický kroužek A (8 — 14 let)

Dramatický kroužek se koná pravidelně, každé pondělí od 14.30 h do 16 h.

Dětem se budeme věnovat celých 90 minut, což jsou dvě vyučovací hodiny.

Délku kurzu jsme se rozhodli určit dle našich zkušeností. Chvilku trvá, než se děti soustředí na práci, a my s nimi chceme opravdu pracovat poctivě a v klidu, a tak delší čas nám pomůže více propracovat témata, se kterými si budeme hrát.

 

Děti naučíme základům hereckého řemesla

 

 Práci s hlasem

  • zdravé rozeznění hlasu — dech, dechová a jazyková cvičení, vnímání rytmiky a zvukomalebnosti  slov, síla a hloubka hlasu

 

Práci s tělem

  • jak se pohybovat v divadelním prostoru, jak působit přirozeně, jaký zaujmout postoj, kam s rukama a nohama, co na nás prozrazuje mimika obličeje a samozřejmě prozradíme spoustu hereckých  metod i ověřených fíglů.

 

Práci s textem

  • scénář není kniha, je to pracovní nástroj - musíme s ním umět zacházet, a tak se naučíme jak s ním  pracovat, naučíme vnímat text „mezi řádky“ – čtením prózy, veršů, divadelních her nenásilně rozšiřujeme slovní zásobu i literární znalosti

 

Základy společenského chování

  • hrajeme-li divadlo, jsme druhým na očích, a tak je nutné ovládat alespoň základy

 

Ptáte se, co dramatický kroužek vašemu dítěti přinese?

Nenásilnou formou se u nás tvoří a rozvíjí jeho osobnost. Nebude se bát vystoupit před publikem, dokáže si obhájit svůj názor a zároveň poslouchat ostatní, stane se součástí kolektivu, ve kterém však může vystupovat i jako jednotlivec a tím se podpoří jeho sebevědomí.

 

V rámci výuky vytvoříme jednoduché ukázkové představení, které v rámci Akademie, koncem června děti odehrají pro rodiče, prarodiče i známé.
S dětmi pracujeme ve skupině i individuálně, nenásilnou  formou her a hereckých etud a cvičení tak, aby proces učení se — byl radostí.

 

Rýsuje se i možnost spolupráce na některých projektech s Klubem Oko a Kinem — Divadlem Na Ostrově v Havlíčkově Brodě, ve kterých budou moci děti z našeho Uměleckého studia vystupovat.

 

Ukázková hodina se koná v pondělí 16. 9. od 14.30 h

V případě zájmu se prosím přihlašte na ukázkovou hodinu e-mailem nebo telefonicky.

Začátek I. pololetí kurzu je v pondělí 23. 9. 2024 od 14.30 h do 16 h
I. pololetí — je v rozsahu 1 × 90 minut týdně, po dobu 17 vyučovacích týdnů tzn do 3. 2. 2025 včetně.
Kurzovné na první pololetí činí 2 500 Kč.

 

Začátek II. pololetí kurzu je  v pondělí  10. 2. 2025 od 14.30h do 16 h
II. pololetí — je v rozsahu 1 × 90 minut týdně, po dobu 18 vyučovacích týdnů

 

Výuka o státních svátcích a prázdninách neprobíhá a není nahrazována.

 

 

Přihlásit se do kurzu
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte a kontaktujte nás na
e-mail: tedmluvimja@tedmluvimja.cz nebo na telefonním čísle +420 603 518 815