umělecké studio

Rastr
vystupte z davu a mluvte sebejistě, pomůžeme Vám
zveme vás do našeho uměleckého studia v Havlíčkově Brodě

Kurz rétoriky I

 • Chcete mluvit tak, aby vám všichni rozuměli?
 • Míváte při veřejně pronášené řeči v hlavě chaos?
 • Chcete zaujmout? Věřit si? Vypadat před publikem přesvědčivě?

 

V našem kurzu si osvojíte základní techniky řeči, které vaše problémy s mluvením na veřejnosti odbourají nebo alespoň eliminují.

 

Naučíme vás:

 Technice řeči

 • správné dýchání – základ mluveného projevu – dechová cvičení, umění práce s dechem
 • tvorba hlasu - posazení hlasu, jeho emotivní působení, prostorová nosnost, barva, znělost
 • artikulace – nácvik srozumitelnosti, precizní vyslovování hlásek
 • tempo řeči – práce s dynamikou mluvy, rytmem, melodií, frázování a jejich vliv na pozornost posluchačů

 

Práci s textem

 • příprava mluveného projevu
 • nácvik čteného i nepřipraveného textu
 • kultura projevu
 • jak zaujmout a udržet pozornost

 

Neverbální komunikaci

 • ovládnutí řeči těla k posílení svého sdělení

 

Práci s trémou

 • jak využít její projevy ve svůj prospěch

 

Pečovat o svůj hlas a hlasivky

 

Odnaučíme vás:

 • mluvit potichu
 • drmolit slova
 • zakoktávat se
 • slova cedit skrz zuby
 • používat plevelná slova

 

Budete-li dobře mluvit a osvojíte si nejen precizní výslovnost, ale i celý proces vzniku slova – to jedinečné vnitřní dění od myšlenky až po artikulaci rtů – budete se cítit svobodnější a snadněji budete odhalovat i manipulace a lži.

 

Celkový počet hodin:    16 hodin

Kapacita kurzu:             10 frekventantů

Místo kurzu:                  Klubovna Klubu Oko v Havlíčkově Brodě

Doba kurzu:                   8 bloků po 2 hodinách

Začátek kurzu:              30. 10. 2024

Kurz ve dny:                  30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.

Cena kurzu:                   3 400 Kč

 

 

Přihlásit se do kurzu
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte a kontaktujte nás na
e-mail: tedmluvimja@tedmluvimja.cz nebo na telefonním čísle +420 603 518 815