umělecké studio

Rastr
vystupte z davu a mluvte sebejistě, pomůžeme Vám
zveme vás do našeho uměleckého studia v Havlíčkově Brodě
hlediště
Rétorika
Herci při loučení

Vítejte na stránkách uměleckého studia Teď mluvím já!

Co všechno z profesionální vybavenosti herce se v našem uměleckém studiu můžete naučit?
Naši posluchači si mohou osvojit hereckou techniku, divadelní gramatiku a především prostředky k vyjadřování!
V našich kurzech vám nabízíme řadu postupů, jak můžete na sobě umělecky pracovat a bude jen na vás, které „vyjadřovací prostředky“ si vyberete, osvojíte a kterými obohatíte svou lidskou jedinečnost.
Chcete zaujmout?
Chybí vám sebevědomí?
Nevíte jak si udržet pozornost diváků?
Trpíte trémou?
Chcete zlepšit svoji image v oblasti řeči i jazyka?
Přitahují vás prkna, která znamenají svět?
Chcete hrát divadlo?
Láká vás objevovat a rozvíjet své talenty?
Máte chuť rozdávat radost?

Benefity pro účastníky našich kurzů

Možnost účasti na seminářích a konzultace prací s předními osobnostmi z české profesionální divadelní scény – režiséři, herci, absolventi i profesoři DAMU i JAMU
Příležitost vstupenek na vybrané kulturní akce – zdarma
(divadelní představení, koncerty, výstavy atd.)
Účast i prezentace dovedností na divadelních přehlídkách v rámci ČR
Vystupování v rámci kulturních akcí nejen v regionu
Teď máte jedinečnou možnost dát svému volnému času nový směr!
Působíme na Vysočině, v Havlíčkově Brodě v Klubu Oko.
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte a kontaktujte nás na
e-mail: tedmluvimja@tedmluvimja.cz nebo na telefonním čísle +420 603 518 815