umělecké studio

Rastr
vystupte z davu a mluvte sebejistě, pomůžeme Vám
zveme vás do našeho uměleckého studia v Havlíčkově Brodě

Firemní školení rétoriky

Úspěch firmy spočívá v tom, jak jsou zaměstnanci schopní reprezentovat firmu a jak jsou schopní přesvědčit klienty o kvalitách produktů či služeb firmy.

Základním faktorem pro ovlivnění zákazníka nebo-li spotřebitele je vystupování zástupce nebo prodejce společnosti.

Jak správně vystoupit na veřejnosti a udělat ten správný dojem?

Dobře zvládnutý mluvený projev pomůže k úspěchu!

 

V našich kurzech naučíme :

 • pracovat s hlasem – umění práce s dechem, dechová cvičení
 • tvorbě hlasu – barva hlasu, emotivní působení, znělost
 • srozumitelnost – nacvičíme jak správně vyslovovat
 • tempo řeči – zpomalíte, přestanete rychleji mluvit než myslet
 • pracovat s dynamikou, rytmem a melodií slov
 • jak přednést čtený i nepřipravený text
 • pracovat s trémou
 • zvládnout stres
 • jak předcházet a zvládat konfliktní situace
 • koordinaci verbálního a nonverbálního projevu
 • ukotvení v prostoru, práci s prostorem
 • jak připravit poutavý a zajímavý proslov
 • osvojit si základy etikety
 • firemní a společenský dress code
 • předáme know how hereckého minima

 

Rádi přispějeme k vašemu úspěchu. S poptávkou se prosím obracejte na vedoucí Uměleckého studia Teď mluvím já – Yvonnu Krškovou

Přihlásit se do kurzu
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte a kontaktujte nás na
e-mail: tedmluvimja@tedmluvimja.cz nebo na telefonním čísle +420 603 518 815