umělecké studio

Rastr
vystupte z davu a mluvte sebejistě, pomůžeme Vám
zveme vás do našeho uměleckého studia v Havlíčkově Brodě

Dramatický kroužek pro děti 6 — 9 let (skupina A)

Dramatický kroužek se koná pravidelně, každé úterý od 14.30 h do 16 h.

Dětem se budeme věnovat celých 90 minut, což jsou dvě vyučovací hodiny.

Délku kurzu jsme se rozhodli určit dle našich zkušeností. Chvilku trvá, než se děti soustředí na práci, a my s nimi chceme opravdu pracovat poctivě a v klidu, a tak delší čas nám pomůže více propracovat témata, se kterými si budeme hrát.

 

Děti naučíme

 

 Správně mluvit

  •  rozezníme jejich hlasy
  • práce s dechem – rozlišování dlouhých a krátkých slabik, vnímání  a zvukomalebnost slov, melodie, rytmika, artikulace.

 

Vnímat divadelní prostor a existovat v něm

  •  jak správně stát, jak se pohybovat,  co dělat s rukama, jak pomáhají rekvizity, jak používat gesta ve svůj prospěch, co o nás prozradí mimika obličeje a prozradíme know how herecké práce.

 

Rozšíříme slovní zásobu

  • pomocí jednoduchých textů, básniček, fabulováním příběhů, které použijeme jako nástroj k realizaci jejich vlastního divadelního projektu.

 

Ptáte se, co dramatický kroužek vašemu dítěti přinese?

Nenásilnou formou se u nás tvoří a rozvíjí jeho osobnost. Nebude se bát vystoupit před publikem, dokáže si obhájit svůj názor a zároveň poslouchat ostatní, stane se součástí kolektivu, ve kterém však může vystupovat i jako jednotlivec a tím se podpoří jeho sebevědomí.

 

V rámci výuky vytvoříme jednoduché ukázkové představení, které v rámci Akademie, koncem června děti odehrají pro rodiče, prarodiče i známé.
S dětmi pracujeme ve skupině i individuálně, nenásilnou  formou her a hereckých etud a cvičení tak, aby proces učení se — byl radostí.

 

Rýsuje se i možnost spolupráce na některých projektech s Klubem Oko a Kinem — Divadlem Na Ostrově v Havlíčkově Brodě, ve kterých budou moci děti z našeho Uměleckého studia vystupovat.

 

Ukázková hodina se koná v úterý 3. 10. od 14.30 h

V případě zájmu, se prosím,  na ukázkovou hodinu přihlašte e-mailem nebo telefonicky.

Začátek I. pololetí kurzu je v úterý 10. 10. 2023 od 14.30 h do 16 h
I. pololetí — je v rozsahu 1 × 90 minut týdně, po dobu 17 vyučovacích týdnů tzn do 6. 2. 2024 včetně.
Kurzovné na první pololetí činí 2 500 Kč.

 

Začátek II. pololetí kurzu je  v úterý  20. 2. 2023 od 14.30h do 16 h
II. pololetí — je v rozsahu 1 × 90 minut týdně, po dobu 18 vyučovacích týdnů

 

Výuka o státních svátcích a prázdninách neprobíhá a není nahrazována.

 

 

Přihlásit se do kurzu
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte a kontaktujte nás na
e-mail: tedmluvimja@tedmluvimja.cz nebo na telefonním čísle +420 603 518 815