umělecké studio

Rastr
vystupte z davu a mluvte sebejistě, pomůžeme Vám
zveme vás do našeho uměleckého studia v Havlíčkově Brodě

Herecký kurz I

Herecký kurz I. je určen všem zájemcům, kteří cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti sebevědomí, komunikace a navazování mezilidských vztahů.

V našem kurzu vám nabídneme řadu postupů a technik, jak herec může pracovat a tvořit.

Herecký projev svojí duchovní a citovou pronikavostí narušuje životní strnulost. Dává nahlédnout do třináctých komnat lidského tajemství jednotlivce. Jde o nepřetržité hledání a vytváření řádu a o následné narušování jistoty, sotva jsme ji dosáhly.

Herecká průprava:

 • základní techniky jevištní řeči
 • pracovat se svým hlasem – barvou, sílou, intenzitou
 • správně dýchat pomocí uvolňovacích technik
 • rozvinout artikulaci
 • herecké koncentraci
 • odbourat trému
 • uvolnit svalové blokády, naslouchat vlastnímu tělu
 • rozvinout gesta, mimiku i řeč těla
 • porozumět svým emocím a ovládat je
 • pracovat s jevištním prostorem
 • rozvinout fantazii v hereckých etudách
 • improvizovat
 • pracovat s dialogem a monologem
 • pracovat s textem
 • herecké etice

Vytváření jevištní postavy:

 • pracovat s jevištním prostorem

 • chůze

 • vztah k prostoru

 • sugestivnost hereckého projevu

 • rozvinout fantazii v hereckých etudách

 • improvizovat

 • pracovat s dialogem a monologem

 • pracovat s textem

 • pracovat s textem v pohybu

 • herecké etice

 

Co můžete od kurzu očekávat?

Svůj čas budete trávit v inspirativním prostředí. Obohatíte se o nové zkušenosti. Probudíte v sobě tvořivost. Uvěříte, že vše je možné. Otevřete se živé komunikaci. Získáte nová přátelství.

Herecký kurz bude zakončen divadelním přestavením pásmem etud.

 

Celkový počet hodin:    36 hodin

Kapacita kurzu:             12 frekventantů

Místo kurzu:                 Klubovna Klubu Oko v Havlíčkově Brodě

Doba kurzu:                 18.30 h – 21.30 h – 12 bloků po 3hodinách

Začátek kurzu:              27. 2. 2024

Kurz ve dny:                 27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4,. 9. 4., 16. 4., 23. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5.

Cena kurzu:                  4 900 Kč

 

 

 

Přihlásit se do kurzu
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte a kontaktujte nás na
e-mail: tedmluvimja@tedmluvimja.cz nebo na telefonním čísle +420 603 518 815