umělecké studio

Rastr
vystupte z davu a mluvte sebejistě, pomůžeme Vám
zveme vás do našeho uměleckého studia v Havlíčkově Brodě

Loutkoherecký kroužek pro kluky a holky od 9 let (skupina D)

Dramatický kroužek se koná pravidelně, každé úterý od 16.30 h do 18 h.

Dětem se budeme věnovat celých 90 minut, což jsou dvě vyučovací hodiny.

Délku kurzu jsme se rozhodli určit dle našich zkušeností. Chvilku trvá, než se děti soustředí na práci, a my s nimi chceme opravdu pracovat poctivě a v klidu, a tak delší čas nám pomůže více propracovat témata, se kterými si budeme hrát.

 

Děti naučíme

 • správně mluvit a nechat rozeznít jejich hlasy
 • modulovat hlas, vnímat rytmus, melodii, zvukomalebnost slov a textu
 • vnímat prostor a pracovat v něm a s ním
 • rozeznávat typy loutek
 • loutky, vodit i ožívat
 • autorskému tvoření – od četby textu, až po samou realizaci představení
 • využijeme kreativní složky jednotlivců – výroba loutek, kulis, kostýmů

Náplní kroužku je zároveň

 • alternativní herectví – odkrytá práce s loutkou
 • práce s rekvizitou
 • hudebně-pohybové vyjádření
 • budování tvůrčí osobnosti
 • performace
 • improvizace

 

Ptáte se, co dramatický kroužek vašemu dítěti přinese?

Nenásilnou formou se u nás tvoří a rozvíjí jeho osobnost. Nebude se bát vystoupit před publikem, dokáže si obhájit svůj názor a zároveň poslouchat ostatní, stane se součástí kolektivu, ve kterém však může vystupovat i jako jednotlivec a tím se podpoří jeho sebevědomí.

 

V rámci výuky vytvoříme jednoduché ukázkové představení, které v rámci Akademie, koncem června děti odehrají pro rodiče, prarodiče i známé.
S dětmi pracujeme ve skupině i individuálně, nenásilnou  formou her a hereckých etud a cvičení tak, aby proces učení se — byl radostí.

 

Rýsuje se i možnost spolupráce na některých projektech s Klubem Oko a Kinem — Divadlem Na Ostrově v Havlíčkově Brodě, ve kterých budou moci děti z našeho Uměleckého studia vystupovat.

 

Ukázková hodina se koná v úterý 3. 10. od 16.30 h

V případě zájmu, se prosím,  na ukázkovou hodinu přihlašte e-mailem nebo telefonicky.

Začátek I. pololetí kurzu je v úterý 10. 10. 2023 od 16.30 h do 18 h
I. pololetí — je v rozsahu 1 × 90 minut týdně, po dobu 17 vyučovacích týdnů tzn do 6. 2. 2024 včetně.
Kurzovné na první pololetí činí 2 500 Kč.

 

Začátek II. pololetí kurzu je  v úterý  20. 2. 2023 od 16.30h do 18 h
II. pololetí — je v rozsahu 1 × 90 minut týdně, po dobu 18 vyučovacích týdnů

 

Výuka o státních svátcích a prázdninách neprobíhá a není nahrazována.

 

 

Přihlásit se do kurzu
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte a kontaktujte nás na
e-mail: tedmluvimja@tedmluvimja.cz nebo na telefonním čísle +420 603 518 815